Abonează-te la newsletter

×

Finanțare

Prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, România are acces la fonduri europene dedicate CONSERVĂRII, PROTEJĂRII, PROMOVĂRII ŞI DEZVOLTĂRII PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CULTURAL.

Activitățile finanțabile specifice obiectivelor de patrimoniu cultural includ, dar nu se limitează la:

  • Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice.
  • Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie).
  • Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil.
  • Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, în cadrul proiectului.


Criteriile care fac obiectul monitorizării implementării și performanței investiției propuse prin proiect se referă la

  • Numărul de obiective de patrimoniu restaurate/protejate/conservate.
  • Numărul de vizitatori înainte, respectiv după intervenţia asupra obiectivul de patrimoniu care beneficiază de sprijin.
  • Suprafaţa restaurată/protejată/conservată a obiectivului de patrimoniu care beneficiază de sprijin (mp), după caz.

 

Rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene și a Guvernului României este de 98% din valoarea proiectului.

Solicitantul poate fi un ONG care are drept de proprietate, administrare sau concesiune asupra obiectivului de patrimoniu.

Un solicitant poate depune mai multe cereri de finanțare pentru obiective de patrimoniu diferite, valoarea fiecărui proiect trebuind sa fie cuprinsă intre 100.000 si 5.000.000 euro.

Prin partenerii săi, Artmark Historical Estate oferă servicii de:

  • Asistenţă financiară investiţională.
  • Elaborarea proiectelor de finanţare: analiza eligibilităţii şi elaborarea documentaţiei necesare accesării finanţării nerambursabile.
  • Implementarea proiectelor finanţate.

·